VÉRMÉRSÉKLET/TEMPERAMENTUM

 A temperamentum megismeréséhez nem használunk fogalmi meghatározásokat. Sem elméletben, sem gyakorlatban. A közismert alapkategóriák (Kolerikus, szangvinikus, melankolikus, flegmatikus) nem elegendők a gyakorlati pályatanácsadáshoz. Természetesen ezek jelentik minden kategorizálás elvi alapját. A tanácsdó munkában a jellemző munkahelyzetekhez történő viszonyt kutatjuk, igyekszünk feltárni a tanácsadó munka során. A munka világának összetettsége miatt legalább 10 kategóriára van szükség.

Az alkalmazott kategóriák megközelítő leírása:

Sokféle, változatos feladat.

Az ebbe a kategóriába tartozó munkák végzése az új iránti fogékonyság mellett igényli még a váratlan helyzetek és feladatok kezelését, valamint a gyors döntésekre való felkészültséget. Vannak emberek, akik csak ilyen munkát tudnak elképzelni, mások viszont félnek a folyton változó feladatoktól. A sokféle változatos feladat esetén nem lehetünk biztosak abban, hogy munkánk eredményét mihez viszonyítják.

Az előírt feladatok ismétlése

Az ilyen munka kiszámítható munkavégzéssel jár. Nincsenek váratlan helyzetek, a munkavégzés szabályai ismertek, állandók. Az ilyen jellegű munka monoton is lehet, de ha feladatrendszer összetett, ez szükségszerű. A munkaadók igyekeznek a feladatok időnkénti váltásával változatosabbá tenni a munkát, és a dolgozókat bevonni a munkaszervezésbe. Ez a munkatípus ugyanakkor biztonságot is jelent.

Felelősségvállalás

Ez azt jelenti, hogy az elvégzett műveletek, döntések következményei jelentősek lehetnek anyagi és erkölcsi értelemben is. Ez állandó lelki, pszichikai hatással jár. Az ilyen munka elvégzése nem csak szakmai felkészültséget igényel, de fokozott lelki, idegi megterheléssel is jár. A szakmai felkészültség segíthet a feladatellátásban, de képes helyettesíteni a pszichikai terhelést.

Emberekkel való foglalkozás

Az ilyen jellegű munka során felkészültnek kell lenni az ügyfelek, partnerek váratlan igényeire és reakcióira. Ez öröm forrása is, de állandó lelki, pszichikai teherrel is jár. Számos szakmában jelen vannak az ilyen feladatok, vagy a munkaidő egészében vagy annak egy részében. Minden képzettségi szinten vannak munkakörök, amik emberekkel való foglalkozással járnak.

Emberek irányítása, befolyásolása

Az irányítás során meg kell győzni a partnereket szándékainkról vagy útmutatásaink fontosságáról. Utasításainkat határozottan kell kiadni és megkövetelni, hogy a beosztottak vagy partnerek kövessék azokat. Az irányítást és befolyásolást igénylő munkák nem mindig vezetői munkakörben fordulnak elő. Az emberek, akikre a munka irányul, lehetnek partnerek, ügyfelek vagy éppen segítségre szorulók.

Stressz hatás alatti munka

Stresszhatást bármilyen munka kiválthat, de ebbe a kategóriába az állandó veszélyforrás vagy súlyosabb következmények lehetősége miatt sorolunk munkaköröket, foglalkozásokat. Sőt a fokozott lelki teherrel járó tevékenységek is ide tartoznak. Stresszt okozhat az emberek irányításával járó feszültség is, nem csak vezetőbeosztásban.

Egyéni megítélésen alapuló döntések

Döntéseket olyan munkavégzés során is hozunk, amikor döntéseinkhez nem biztosítottak vitathatatlan tények, ismert adatok, tervek vagy körülmények. Az ilyen jellegű munka szakmai szabadságot is ad, de fokozott terhet jelent és nagy felkészültséget igényel. Az emberek hajlamosak arra, hogy ilyen munkát igényeljenek, de valójában nagyon kevés az olyan munkakör, ahol ez a döntési típus a jellemző vagy meghatározó.

Tényeken alapuló döntések

Ezekben az esetekben adottak a vitathatatlan tények, ismert adatok, tervek vagy körülmények ahhoz, hogy határozzunk.  Nem zárja ki eleve az egyéni döntésen alapuló munkarészeket, de a legtöbb foglalkozás esetén egyértelmű, hogy melyik döntésfajta a jellemzőbb. A képesítési szintek mindegyikében sok az ilyen jellegű feladatkör.

Művészi elképzelések, érzések kifejezése

Ez lehetséges egyéni vagy csoportos alkotómunka során, de közönség előtti fellépések esetén is. Mivel nem mérhető eszközökkel, sok feszültséggel jár, de jelentős örömforrás is.

Szabályok, technológiai eljárások szerint végzett munka

Az ilyen munkák szabályai jól ismertek és kipróbáltak. A fogalomismertetések során igyekszünk elkerülni a példákat, mert azok befolyással lehetnek a tanácsadásban részesülő személyre. Itt most kivételt teszünk, de a példa mégsem vonatkoztatható egyetlen pályára sem. Amire látszólag mégis, az elérhetetlenül távoli. Szabályok és eljárások természetesen jellemzők a tömegtermelésben, de az űrhajósok is szinte kizárólag ilyen feladatot látnak el, kimagaslóan nagy felkészültségük is csak így garantálhat bármit is.