A Centrum szerepvállalása és eredményei a hazai pályaorientációban

Annak érdekében, hogy a pályaorientáció, mint támogató pedagógiai szolgáltatás egyaránt segíthessen a tanulóknak és a családoknak, valamint a foglalkoztatási érdekekre is tekintettel lehessen, sok szervezet és egyén igyekezett tenni. Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy a 20. század elején a nőmozgalmak is élen jártak ebben. A társadalmi, gazdasági és politikai körülmények azonban nem mindig kedveztek annak, hogy mindenki megkapja a szakszerű segítséget ahhoz, hogy személyiségének és egyúttal az ország érdekének egyaránt legjobban megfelelő pályára juthasson. Már pedig minden ember csak a személyiségének megfelelő pályán tud olyan hatékony lenni, amit a társadalom elvár tőle.

A jelenlegi jogalkotás viszont, miközben megőrzi a régebbi eredményeket, új helyzetet teremtett. Ebben a helyzetben a Székesfehérvári Szakképzési Centrum a város támogatásával egyedül álló pályaorientációs rendszert dolgozott ki és vezetett be. Ezt számos szakmai vélemény igazolja, sőt szakmai díj, és állami kitüntetés is tanúsítja. A hazai pályaorientációban vezető szerepet játszó Szent István Egyetem is kitüntető figyelmet szentel a munkánknak.

A Centrum szerepvállalása azért fontos, mert a jelenlegi jogi szabályozás társadalmi felelősségmegosztás jegyében sok szereplőt igyekszik bevonni a pályaorientációba. A bevont szereplők azonban szakmai tevékenységük mentén értelmezik a feladatot, és így a sok bába között nem valósul meg a szükséges együttműködés. Ezzel kapcsolatban gyakran idézzük Lükő István professzor kutatási jelentését: „A pályaorientációs rendszer fejlesztésének szükségességét az indokolja, hogy hiányosak, illetve az egyes szakpolitikai rendszerekben elszigeteltek a pályaorientációs szolgáltatások, amely nagymértékben hozzájárul a nem tudatos pályaválasztáshoz, növeli a képzés során a lemorzsolódást, valamint a sikertelen pályaválasztások számát. Magas azoknak az aránya, akik nem abban a szakmában helyezkednek el, amelynek gyakorlására éveken keresztül készültek, emiatt a képzésbe befektetett erőforrások nem vagy nem kielégítően hasznosulnak.”

A legnagyobb hátrány emiatt a szakképzési centrumokat éri. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum abban a kivételes helyzetben van, hogy több pályaorientációs tanári diplomával rendelkező pedagógusa van, és a Székesfehérvár önkormányzata jelentős anyagi és várospolitikai támogatást biztosít a pályaorientációhoz. Így a Centrumnak módja volt kidolgozni egy pályaorientációs rendszert, aminek eredményességére már utaltunk.

A következő áttekintés lehetőséget biztosít minden érdeklődőnek arra, hogy a rendszer részeit megismerje. Ez pedagógusok számára jelentős segítség az iskolai pályaorientációs munka tervezéséhez, megvalósításához, és az iskolai pályaorientációs napok megszervezéséhez. Szülők számára pedig megmutatja, hogy milyen sok feladat és lehetőség kötődik a pályaorientációhoz, de egyúttal azt is, hogy van olyan szervezet és eszközrendszer, ami biztos alap a jó választás előkészítéséhez.

Hogyan keresünk mi választ Önökkel és a tanulókkal együtt a nagy kérdésre, ami mindig foglalkoztatja a tanulókat, de a tananyag sokszor háttérbe szorítja?

Az alábbi dokumentumban közvetlenül megtekintheti a rendszer leírását, amit sok képpel igyekeztünk színessé tenni.

A székesfehérvári pályaorientációs modell bemutatása