MUNKATERÜLET

A „Munkaterület” hasonló a korábban használt „Pályakörök” fogalomhoz. A lényeges különbség az, hogy a munkaterületekbe való besorolás nem technológiai alapon történik. Itt tehát nem az eljárásokat és műveleteket tesszük az osztályozás alapjává, hanem a társadalmi feladatokat, azaz a társadalmi munkamegosztás szerinti elfoglaltságot.

Vezetés, igazgatás

Ez a munkaterület minden pályakörben szükséges feladatrendszer. Jellegzetes tevékenységei a szervezés, vezetés, ellenőrzés. Fokozott felelősséggel járó munka, aminek több szintje van. Pld.: Műszaki vagy gazdasági szervezet vezetője, vezető tervező, menedzser, államigazgatási szervezet vezetője, vezető munkatársa.

Műszaki tudomány, természettudomány

Ide tartozik gépek, folyamatok, rendszerek, szerkezetek, épületek tervezése. A matematikát tudományos, műszaki problémák megoldásának eszközeként kell használni. A természetet megfigyeléseken, vizsgálatokon, kísérleteken keresztül megismerni. Ide soroljuk a környezetvédelmet, és orvosi kutatásokat is, de a gyógyítást nem. Pld.: rendszertervező, számítástechnikai szervező, szoftverfejlesztő, statisztikus, csillagász, vegyész, fizikus, kertészmérnök, biológus, zoológus.

Orvostudomány, egészségügy, szociális ellátás

Az emberi vagy állati betegségek megelőzésével, diagnózis elállításával és kezelésével kapcsolatos foglalkozások, valamint a szociális munka tartozik erre a területre. A betegek gondozását, segítését, az egészség megőrzésére, javítására vonatkozó tanácsadást kell végezni. Pld.: orvos, fogorvos, állatorvos, diplomás ápoló, gyakorló ápoló, gyógyszerész, dietetikus, szociális munkás.

Oktatás, képzés

Fiatalok és felnőttek oktatása és nevelése, mások tanítása, információszerzésben való segítése a feladat. A képzés minden szintje idetartozik. Pld.: Tanító, tanár, felsőoktatási oktató, szakoktató.

Gazdaságtudomány, pénzintézeti foglalkozások

A gazdasági folyamatok és jelenségek törvényszerűségeinek vizsgálatát, gazdasági elemzések végzését végzik az itt dolgozók. A vállalkozásnál vagy intézménynél ügyintézési feladatokat látnak el. Pld.: közgazdász, adószakértő, pénzintézeti finanszírozási ügyintéző.

Társadalomtudomány, jog

Az olyan foglalkozásokat soroljuk ide, amelyek emberek társadalmi szükségleteivel, az emberi együttéléssel, annak tudományos kutatásával kapcsolatosak. Pld.: történész, pszichológus, jogász, bíró, államigazgatási munkakörök.

Kultúra, művészet, sport, vallás

Az olyan foglalkozások tartoznak ide, amelyek a gondolatok, érzések kifejezésével kapcsolatosak. Ide soroljuk az alkotó és előadó-művészetet, pld.: a mozi, televízió, zene, tánc vagy szövegek fordítása, szerkesztése. Továbbá a sajtó tevékenységet is. Pld.: író, képzőművész, edző, rádióműsor-, televíziós műsorszerkesztő, lapkiadó szerkesztő, zeneszerző, pap, teológus.

Irodai, ügyviteli munka

Ide soroljuk az adatok rögzítését, feldolgozását, könyvelést, pénzkezelést, irodagépek és informatikai eszközök irodai alkalmazását, az információnyújtást, a kapcsolattartást, az irodába érkező posta szétosztását. Pld.: titkárnő, banki pénztáros, könyvelő, számítógép-hálózat üzemeltetése, irodai ügyintéző.

Szolgáltatási foglalkozások

A szolgáltatások sok félék. Ide tartozik minden olyan tevékenység, ami az emberek ellátását, kényelmét, közérzetét szolgálja. Ezért elsősorban nem termékeket állít elő. A szolgáltatás lehet tűzvédelem vagy bűnügy-megelőzés, vendéglátás, temetkezési szolgáltatások, szépségápolás, idegenforgalmi vagy javítási szolgáltatások. Pld.: tűzoltó, testőr, fodrász, rendőr, cukrász, hostess, kártevőirtó.

Mezőgazdaság

A termőföldek hasznosításával foglalkozó szakterület. Célja étkezési és ipari alapanyagok és közvetlenül fogyasztható késztermékek előállítása. Két meghatározó ágazata a növénytermesztés, állattenyésztés. Pld.: állattartó, növénytermesztő, mezőgazdasági gépész.

Halászat, erdő- és vadgazdálkodás

A mezőgazdaság rokonterülete. Az élettudományok gazdasági alkalmazását, hasznosítását végző ágazatokat soroljuk ide. Pld.: fakitermelő, erdész, erdőmérnök, halász, vadász.

Bányászat

Az ásványi anyagok kitermelésével foglalkozó ágazatokat soroljuk ide, függetlenül attól, hogy föld alóli, vagy felszíni tevékenységről van szó. Gáz- és szénkitermelés. Pld.: bányászati gépkezelő, olajbányász, mélyfúró.

Feldolgozás

A nyersanyagok (pld.: ércek, fémek, dohány, élelmiszer alapanyag) feldolgozásával félkész vagy késztermékeket állítanak elő. A feldolgozóipar nagyon sokféle eljárást és műszaki megoldást alkalmaz. Pld.: növényolaj-gyártó, dohánygyártó, fonó, tímár, minősített laboráns, élelmiszeripari technikus.

Termékgyártás, szerelés

Kész alkatrészek, félkész termékek felhasználásával történő termék-előállítást soroljuk ide. Jellemző a gépek, autók, berendezések szerelése, javítása. Pld.: szerszámkészítő, kárpitos, lakatos, villamossági szerelő, gépjárműszerelő.

Építőipar

Az utak, hidak, azokat kiszolgáló más szerkezetek, épületek építése, karbantartása, működtetése a jellemző feladatok. Ma már minden részterületén korszerű gépek segítik a munkát. Pld.: kőműves, ács, villanyszerelő, vezeték- és csőhálózat-szerelő, útépítő, vasútépítő, darus.

Közlekedés, gépkezelés, járművezetés

A feladat ezeken a területeken gépek, berendezések beállítása, kezelése és működtetése. Minden részterületén jellemző az informatikai eszközök kiterjedt alkalmazása. Pld.: papíripari gépkezelő, mozigépész, targoncavezető, autóbuszvezető, mozdonyvezető, taxisofőr.