Tanulságos érdekesség szülőknek, nagyszülőknek és diákoknak is

Már megjelent és készülő újabb tanári segédleteink számos klasszikus irodalmi példát sorakoztatnak fel a pályaorientáció segítése érdekében.

Ezekből idézünk most egyet, hogy a téli szünet és a szilveszter vidámsága is szolgálhassa az örökké tolakodó téma, a pálya-és iskolaválasztás megfontolását.

 

Rejtő Jenő: A három testőr Afrikában

“A nagy Levin már kora ifjúságában, mint nadrágszabó, a festői Cape Townban kezdte pályafutását. Szíve azonban már akkor is a főzés nagy tudományáért lelkesedett. Húszéves korában még nem is sejtette, hogy a következő év karácsony estéje milyen jelentős fordulatot hoz életébe. Azon a karácsonyestén Levint tetten érték betörés közben. A festői Cape Townban. Amikor megkérdezték tőle, hogy milyen munkára osszák be, amihez esetleg hajlama van, azt felelte:

– Szakács szeretnék lenni. Mert meggyőződésem, hogy ha minden ember kedve szerinti hivatásából élhetne, nem volna bűnöző a földön.

– Mi volt maga azelőtt?

– Nadrágvasaló. És ez lett a vesztem. A nadrágvasaláshoz nem érzek elhivatottságot. – Panaszosan kiáltotta két öklét mellére csapva: – Hagyjatok főzni, és én megjavítom az emberiséget!

Ezt az állítását nem értékelték kellőképpen, de az intéző utasítására esténként hipofoszfátot kellett szednie Levinnek, hogy idegei rendbe jöjjenek, mielőtt az elmélet elhatalmasodna a fogoly szervezetén.

De egy hét múlva az átutazó walesi herceg meglátogatta a fogházat is, és ekkor Levin (pedig rendszeresen szedte a hipofoszfátot) a trónörökös lába elé vetette magát, és így kiáltott sírva:

– Sir! Én főzni akarok! Miért van az, hogy mindent tanulhatnak a rabok, csak főzni nem?!

A herceg végig hallgatta Levin kérését. Tetszett az elmélet, amely szerint nem volna bűnöző, ha minden ember kedve szerinti hivatásából élhetne meg.

– Igazgató – mondta a herceg -, legyen Cape Town fegyháza az egyetlen, amelyben a foglyok főzni is tanulhatnak.

– De Sir, ki legyen az oktató?

– Értem. Én átadom a főzőtanfolyam számára tanárnak a hajószakácsomat.”

 

(A részletben a kiemelés tőlünk származik.)

A szöveg forrása: https://mek.oszk.hu/01200/01268/01268.htm#13

A kép forrása: https://www.libri.hu/konyv/rejto_jeno.a-harom-testor-afrikaban-22.html