A tanácsadó programjainkban használt fogalmak

A bevezető szakasz után ismét felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy az itt leírtak előzetes ismerete nem feltétele a számítógéppel támogatott egyéni tanácsadáson való részvételnek. Csupán tájékoztatásul szolgálnak ahhoz, hogy a szülők és a pedagógusok megismerhessék a tanácsadói munka szemléletét, elméleti alapjait.

 

A TÁRSADALMI SZEREPÉRDEKLŐDÉS (A CHOICES-ben „Érdeklődési típus”)

Az „érdeklődés” kifejezést a közgondolkodás leszűkíti. Pályaválasztási szempontból azonban nem helyes ennek leszűkítő és általánosító szónak a használata. A megalapozott döntés érdekében a tanácsadási folyamat egésze során meg kell különböztetni a tevékenység alapú érdeklődést, a tanulmányi (tantárgyi) érdeklődést és társadalmi szerepérdeklődést. A társadalmi szerepérdeklődés azt a viszonyt jelenti, amely meghatározza a munkamegosztásban való részvételi hajlandóság irányát. A munkamegosztást ebben a tekintetben értelmezhetjük teljesen átfogó (társadalmi) munkamegosztásra és az egy embere könnyebben értelmezhető csoporton belüli munkamegosztásra. Az ismert rendszerek öt társadalmi szerepérdeklődés kategóriát használnak, de ezeket csak az érdeklődési típus kifejezéshez kötik, ami megtévesztő lehet. Ebben a tanácsadó rendszerben következetesen megkülönböztetjük az érdeklődési megnyilvánulások területeit. Társadalmi szerepérdeklődés minden kategóriajellemzője jelen van minden emberben, de ezek egy vagy kettő a meghatározó.

A társadalmi szerepérdeklődés kategóriái az alábbiak:

Irányító

Az ilyen emberek kedvelik azokat a tevékenységeket, amelyeknél magukra vállalhatják a dolgok felügyeletét és ellenőrzését. Felelősséget vállalnak döntéseikért. Utasításokat, instrukciókat adnak, mások munkáját koordinálják. Megszervezik saját maguk és mások tevékenységét.

Módszeres

Az ilyen emberek azokat a tevékenységeket kedvelik, amelyeknél világos szabályok és szervezett, kipróbált módszerek mellett dolgozhatnak. Elfogadják mások irányítását és felügyeletét, szívesen dolgoznak a megadott utasítások szerint. Szeretik befejezni az elkezdett munkát, zavarja őket, ha a munkavégzés folyamatát meg kell szakítani. Többnyire megszokott megoldásokat alkalmaznak. Jobban kedvelik azokat a feladatokat, amelyek előre láthatók, kiszámíthatók, és kevés váratlan eseményt hordoznak magukban.

Tárgyias

Az ilyen emberek szívesen dolgoznak szerszámokkal, berendezésekkel vagy gépekkel. Szeretnek előírás szerint javítani vagy előállítani különböző tárgyakat, és ehhez már bevált technikát alkalmaznak. Fontos számukra, hogy megértsék, vagy néha kitalálják, hogyan működnek és épülnek fel azok az eszközök, amelyekkel dolgoznak, vagy azok a tárgyak, amelyeket előállítanak.

Szociális

Az ilyen emberek szívesen lépnek kapcsolatba másokkal, akár üzleti ügyekben, akár segítőként. Gondoskodnak másokról. Segítenek nekik szükségleteik felismerésében vagy problémáik megoldásában. Szeretnek csoportban dolgozni, együttműködők. Kedvelik az olyan munkákat, ahol személyes kontaktusra van szükség.

Újító

Az ilyen emberek általában arra törekednek, hogy még nem ismert tárgyakat, eszközöket, rendszereket vagy művészi alkotásokat hozzanak létre. Újra értelmezzenek régi, bevált eljárásokat, módszereket, és eredményesen alkalmazzák azokat. Nem kötődnek kizárólag anyagi, tárgyi dolgokhoz, de szeretik az elképzeléseiket kézzel fogható formában is megvalósítani.