A TANTÁRGYI ALAPÚ ÉRDEKLŐDÉS

A tantárgyak tartalmát természetesen nem szükséges értelmezni. Ugyanakkor értelmezése szorul, hogy miként veszi figyelembe a program a tantárgyakat az ember-pálya megfelelés vizsgálatakor.

 

A tantárgy tartalma munkaeszközzé válik.

A tantárgyak szeretete fontos, de nem elégséges alap a pályaérdeklődés megtalálásához. Először el kell különíteni a tantárgyhoz való viszonyt a tanárhoz való viszonytól. Jó szeretjük a tanárt is, de ez akár meg is téveszthet bennünket. Tantárgyat akkor jelöljünk meg egy tanácsadó programban kedveltként, ha el tudjuk képzelni, hogy a tantárgy tartalma, vagy annak egy jelentős része munkaeszköz jelleggel jelen lesz a foglalkozásunkban.

Az idegen nyelvek sajátos helyzete a tantárgyak között 

Az idegen nyelv megtanulása egy több szakma esetében fontos, a diploma megszerzéséhez pedig elengedhetetlen. Ezért az idegen nyelvhez való viszony nem lehet segítségünkre foglalkozás kiválasztásánál. Mégis van jelentősége a nyelvekhez való viszonynak a programhasználata során, mert vannak olyan foglalkozások, amik csak két vagy több nyelv egyidejű használatával gyakorolhatók.

A jelölhető tantárgyak viszonya

Minden foglalkozásra jellemző néhány tantárgy alaposabb megtanulásának fontossága. Ezek a tantárgyak szorosan összefüggenek egymással, még inkább a szakmával. Lehet, hogy két egymással szakmai értelemben össze nem függő tantárgyat egyformán szeretünk, de a program csak azokat a tantárgyak köti egy foglalkozással, ami szükséges a foglalkozás gyakorlásához, illetve a képesítés megszerzéséhez. Tehát csak egymást támogató tantárgyakat jelöljünk meg a tanácsadás során.

A jelölhető tantárgyak száma

A jelölhető tantárgyak száma korlátozott. Ez nem jelent hátrányt, mert a program nem azt vizsgálja, hogy minden kapcsolódó tantárgyat megjelöltünk-e, hanem azt, hogy amit megjelöltünk, az kapcsolódik-e a foglalkozáshoz.