A TEVÉKENYSÉG ALAPÚ ÉRDEKLŐDÉS

A társadalmi szerepérdeklődés szakasz bevezetőjében kifejtettük, hogy az érdeklődés összetett személyes jellemző, ezért a programban megkülönböztetjük a legalapvetőbb érdeklődési területeket. A tevékenység alapú érdeklődés azt vizsgálja, hogy az egyének milyen tevékenyégeket végeznek szívesen, függetlenül attól, hogy az általa kedvelt műveletek milyen szakmák eljárásaihoz tartoznak. Közvetlenül a tevékenység kedvelése alapján nem lehet szakmát választani, mert számos tevékenység több vagy egyenesen sok szakma tennivalói között szerepel. Gondoljunk például a „mérés”-re, vagy a „számolás”-ra. Az áttekinthetőség érdekében 10 fő tevékenységcsoporttal dolgozunk, tehát összevonások is vannak a rendszerezésben. Ha részfogalmak, résztevékenységek vesszővel vannak elválasztva, akkor a vessző helyén a „vagy” szó olvasandó, értendő.

 

Tárgyak, számok, adatok (Tárgyak tervezése, létrehozása, javítása. Számok, adatok feldolgozása, kezelése)

Ebbe az érdeklődési körbe azok az emberek tartoznak, akik jobban vonzódnak az élettelen dolgok iránt, mint az élővilág bármely területe iránt. Olyan emberek sorolják ide magukat, akik számára tényekkel, kézzel fogható, vagy számokkal leírható dolgokkal végzett tevékenység nagyobb biztonságot jelent, mint az úgynevezett humán tantárgyak gondolatvilága.

Üzleti, hivatali kapcsolatok emberekkel

Ebbe az érdeklődési körbe azok az emberek tartoznak, akik szívesen adnak-vesznek árukat, termékeket ténylegesen és közvetlenül az emberekkel érintkezve. De ide soroljuk azokat is, akiket érdekel az üzleti, értékesítési, beszerzési munkaterület, de nem tartanak igényt a termékkel való közvetlen kapcsolatra. Az ilyen emberek számára elég, ha ismerik az üzleti tevékenység anyagainak jellemzőit, adatait, és a közvetlen emberi kapcsolatot is helyettesítheti számukra a telefonos, internetes munkakapcsolat.

Szervezett munka, rutin feladatok

Ebbe az érdeklődési körbe azok az emberek tartoznak, akik számára biztonságot és nyugalmat jelent, ha jól szervezett munkahelyen, állandó feltételek és szabályok mellett végezhetnek munkát. Szívesen foglalkoznak tartósan azonos vagy hasonló feladatokkal. Igénylik, hogy feladataik világosan és érthetően kerüljenek meghatározásra. Örülnek, ha a tevékenységük lépései kiszámíthatóan követik egymást. Biztonságot jelent számukra az is, ha szakmai- és munkatapasztalataikra nagymértékben támaszkodhatnak.

Másokon segíteni

Ebbe az érdeklődési körbe azok az emberek tartoznak, akiket jó érzéssel tölt el, ha munkájuk révén mások egészsége, közérzete, biztonsága jobbá válik. A segítő tevékenységek irányulhatnak egyénekre vagy csoportokra. A segítőmunka maga is lehet csoportosan, szervezetben vagy önállóan végzett tevékenység. A segítő foglalkozásokban dolgozók nagy együttérzéssel vannak a segítettek iránt, de munkájukat alapvetően szakmai szabályok határozzák meg.

Szervezés, vezetés, elismerés kivívása

Ebbe az érdeklődési körbe azok az emberek tartoznak, akik szívesen vállalják a munkafolyamatok megszervezését és mások munkájának irányítását. Nem okoz számukra gondot a fokozott felelősség és az azzal járó következmények kockázata. Alkalmasak a figyelem tartós megosztására. Természetesnek veszik a folyamatos önképzést és az új feladatokra való gyakori felkészülést. Függetleníteni tudják magukat az irányított terület körülményeitől, és a munkavállalókat meg tudják nyerni a feladatok teljesítéséhez. Örülnek, ha munkájukat elismerik.

Növények, állatok, emberek

Ebbe az érdeklődési körbe azok az emberek tartoznak, akik számára fontos, hogy munkájuk az élővilág valamelyik területéhez kapcsolódjon. Ezen az alapvető érdeklődési irányultságon belül számos más benyomás, élmény és tapasztalat alapján választhatnak tevékenységi területet. Az ebbe az érdeklődési körbe tartozó emberek nem csak segítő munkát végeznek, de gazdasági tevékenységet is folytathatnak az élővilág területén.

Tudományos és technikai munka

Ebbe az érdeklődési körbe azok az emberek tartoznak, akik az élettelen anyagokkal szívesebben kerülnek kapcsolatba, mint az élővilággal. Munkájuk akár magas tudományos képzettséget is igényelhet, de függetlenül attól, hogy egyszerűbb vagy bonyolultabb munkát végeznek, kötődnek a tárgyi világhoz. Mindegy, hogy kísérletezésben vagy kivitelezésben végeznek munkát, munkájuk tárgyát az élettelen anyagok jelentik.

Elméleti- és alkotómunka

Ebbe az érdeklődési körbe azok az emberek tartoznak, akik szívesen szakadnak el a tárgyi, a kézzel fogható vagy közvetlenül érzékelhető valóságtól. Szeretnek elemző módon gondolkodni. Szívesen dolgoznak ki elméleteket, vagy keresnek magyarázatot tapasztalt jelenségekre. Szeretnek kipróbálni dolgokat vagy feltételezéseket. Törekednek arra, hogy a már ismert elméleteket, törvényeket, szabályokat vagy eljárásokat új területeken alkalmazzák. Ide soroljuk azokat is, akik művészi eszközökkel akarnak új dolgokat létrehozni.

Gépek, eszközök, eljárások (használata)

Ebbe az érdeklődési körbe azok az emberek tartoznak, akik szeretnek önállóan, egyedül dolgozni, munkájuk során rájuk bízott gépeket, járműveket kezelni, vezetni, irányítani. Szívesen alkalmazzák a kipróbált, bevált szabályokat, igazodnak az eljárási előírásokhoz. Szívesen vállalják az irányított eszközök használatával járó fizikai tevékenységet és erőkifejtést, ami szaktudásukkal együtt szükséges az eredményes munkához. Nem idegen tőlük az a felelősség, ami az irányított vagy alkalmazott eszköz használatával jár. El tudják dönteni, fel tudják mérni, hogy szaktudásuk milyen felelősségvállalással jár. Szívesen vállalják a hagyományos eszközök mellett a korszerű, informatikai eszközökkel támogatott gépek irányítását is.

Kétkezi munka

Ebbe az érdeklődési körbe azok az emberek tartoznak, akik számára fontos, hogy tevékenységük eredménye kézzel fogható legyen, függetlenül attól, hogy az élővilág, vagy az élettelen tárgyak területén végeznek munkát. Örülnek neki, ha munkájuk eredményével gyorsan találkozhatnak. Szívesen hoznak létre alapanyagokból vagy félkész termékekből tárgyakat, szerkezeteket. Örömöt jelent számukra, ha a mások által készített, gyártott termékeket szebbé, vonzóbbá tehetik. Sikert jelent nekik, ha a meghibásodott dolgokat szakszerűen kijavíthatják.