Mit jelent az MTMI és OPM illetve a POM?

Három új fogalom és látszólag kevés közük van egymáshoz. Szülői és tanári szemmel viszont kell észre venni az összefüggéseket. Akár középfokú képzés, akár felsőfokú képzés előtt a gyermekünk.

Az MTMI egy mozaikszó, amely a Matematikai, Természettudományi, Műszaki és Informatikai tudományterületeket jelöli, azok kezdőbetűinek egybeolvasásával. Ezek azok a tudásterületek, amikre nagymértékben alapoz az ipar és a gazdaság számos területe. Tehát sok olyan közép és felsőfokú végzettségű szakember kellene, akiknek szakmai tudása természettudományos tárgyakra van alapozva.

Mind a gyártóüzemekben, mind a tudományos kutatás és fejlesztés területén nagy szükség van matematikusokra, biológusokra, fizikusokra, kémikusokra, mérnökökre és informatikusokra, de ugyanígy e szakterületek technikusaira is. Az ezen területeken dolgozók fizetése közép és felsőfokú végzettség esetén is lényegesen meghaladja más területeken elérhető fizetéseket.

Az MTMI alapú képzésekre jelentkezők és a felvettek száma mégsem növekszik, sőt egyes években enyhén csökken. A jelentkezési arány alacsony, nincs valódi verseny a bekerülésért. A képzést sikeresen befejezők számát befolyásolja a más képzési területekhez képest magas lemorzsolódás. Főleg a felsőoktatásban nagy a szakokat elhagyók, szakot váltók száma.

Sok más hatás és jelenség mellett ezek ismeretében és részben ezek hatására kezdődik meg 2020-ban az Országos Pályaválasztási Mérés. (OPM) A mérést követően pedig rendelkezésre áll majd egy könnyen elérhető, önállóan használható feltáró csomag, a POM. Ezek már a bevezetése előtt sok vitát és aggodalmat váltottak ki az érintettek egy részében. Ha azonban a pályaorientáció sokéves folyamatként valósul meg, nincs miért aggódni. Az OPM egy egyszeri mérés, aminek eredménye tájékoztató jellegű. Senkit nem kötelez semmire.

A mérést követően később is elérhető, önállóan is használható POM egy a lehetséges pályaorientációs eszközök közül. A biztos pályaválasztási döntéshez, annak előkészítéséhez számos más lehetőség is rendelkezésre áll. Csak széles alapú, több eszközt is alkalmazó döntéselőkészítési folyamat vezethet biztos pályaválasztási döntéshez. Tehát célszerű más eszközöket és főleg szakképzett tanácsadót is igénybe venni. A korszerű személyes tanácsadások számítógéppel támogatott eljárások. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum egy Euroguidance Pályatanácsadói Díjjal elismert saját fejlesztésű rendszert alkalmaz.

A PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKASZAI című tájékoztatónkban összefoglaltuk a pályaorientáció szakaszait. Ez ismertető megtalálható a honlapunkon. Megmutattuk, hogy milyen életkori szakaszban mi az elvárható és ajánlott pályaorientációs tevékenység. Ezekhez társul még az Országos Pályaorientációs mérés. Ez azonban, ha egyszeri eseményként kezeljük, önmagában nem képes megalapozni a pályaválasztási döntést. Csak egy eleme az előkészítő munkának.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum már több szervezet által is alkalmazott eszközei segítenek a folyamatos pályaorientációban. Széleskörű eszköztárral biztosítjuk a pályaválasztási döntés előkészítéséhez szükséges támogatást, természetesen díjtalanul.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum pályaorientációs eszközrendszere nem alkalmaz az MTMI pályák előtérbe helyezését szolgáló eszközt, hanem teljesen nyitott. Minden korosztály diákjai számára tudjuk biztosítani az életkornak megfelelő tanácsadást, a pedagógusoknak pedig az eszközöket és módszereket. A szülőknek a szakszerű tájékoztatást.

Ismerjük és elismerjük az MTMI jelentőségét, de nem alkalmazunk olyan eszközöket, amik visszatérést jelentének a régi pályairányítási rendszerhez. Tanácsadásaink során arra törekszünk, hogy mindenkinek megtaláljuk a személyiségéhez legjobban illő, és ugyanakkor gazdaságilag reális pályát.