KÉPESSÉGEK

A képesség kifejezés alatt értünk minden olyan emberrel született vagy szerzett tudást, tudáselemet, amely valamilyen tevékenység elvégzését lehetővé teszi. A képesség mindig cselekvéssel, alkotással, munkával kapcsolatos. Egy embernek mindig számos képessége van, ide sorolva az életfunkciókra való alkalmasságot is.

A képességek rendszerezése több tudományterület feladata. Ezért számos képességcsoportot különböztetünk meg. Nem határozható meg egyértelműen, hogy a pályaválasztással mely képességek függenek össze legszorosabban. A képességek közül a program a legáltalánosabbakat veszi figyelembe.

A képességek mérhetők, de a mérési és értékelési módszerek sokasága miatt egyetlen program nem tudná következetesen figyelembe venni a különböző mérések eredményét. Ezért a program önrétékelést enged meg. Az önértékelés hitelességét fokozza, hogy legfeljebb 3 képesség kiemelkedő szintű birtoklása jelölhető meg. Ha jelölés előtt rangsorolást végzünk, akkor a legjobb képességeinket tudjuk megjelölni.

Számolás

A számolási képesség születésünktől kezdve folyamatosan fejlődik. Alapja a megszámolás, de később a számokat már önálló gondolati eszközközként használjuk, és tárgyaktól független műveleteket végzünk velük. Az egyes szakmákban eltérő jelentősége van. Ismert összefüggések alapján történő kiszámítás nagyon sok foglalkozásban előfordul. Kevés szakmához tartozik magas szintű matematikai tudás elvárása.

Kézügyesség

Az embernek az a képessége, készsége, hogy kezével finom, aprólékos munkát is ügyesen tud végezni. A jártasság, ügyesség a kézzel végzett aprólékos, finom munkában nem csak fizikai tevékenységek gyakorlásához, de számos tudományos munkához is fontos. A kézügyesség alapvető képességek előfeltételei mindenféle tevékenységnek, így már az írás és olvasás elsajátításának is. A kézügyesség a szem-kéz koordináció, amit önálló képességként is szokás meghatározni. A kézügyességtől viszont megkülönböztetjük a programban az ujjügyességet.

Testkoordináció

Összetett térbeli mozgások érzékelése és irányítása a térben. Számos pályakörben nélkülözhetetlen. Például fontos számos fizikai tevékenységnél, sport és védelmi foglalkozások esetében, de számos tudományos munkánál is. Nagy szerepe van a balesetek megelőzésben is.

Ujjügyesség

Az ujjügyesség az ujjakkal való manipuláció képessége. A feladatok végrehajtása többnyire nem fejben, nem a gondolati világban történik. Számos pályakörben fontos, így például tudomány, művészet, technika, ipar.

Problémamegoldás

A problémához köthető adatok vagy a megoldás menetében felismerhető bármely összefüggés felismerését, megnevezését jelenti. Teljes értelmezésébe beletartozik a megoldásban való tevékeny részvétel, vagy az önálló megoldás is.

Új iránti fogékonyság

Állandó készség olyan változások befogadására, amiket az egyes szakmák fejlődése, vagy tudományos kutatások eredményének gyakorlati alkalmazása megkíván. Alkalmasság új feladatokban való aktív, legalább részben önálló tevékenységre.

Térbeli tájékozódás

A saját helyzeted látás alapján történő azonosítására, értelmezésére vonatkozik. Például gondolj arra, hogy egy ismeretlen épület belsejéből, ahova bevezettek, milyen biztonsággal találsz ki egyedül, érzékeled-e a környezetedben dolgozó emberek, tárgyak, gépek helyzetét

Türelem

A munkafolyamatok eredménye nem mindig kiszámítható, gyakran nem várt nehézségekkel is meg kell küzdeni. Vannak szakmák, amik különösen nagy türelmet igényelnek. Az emberekkel való foglalkozás mellett a tárgyak javítása vagy tudományos munka is ilyen. A türelem jól fejleszthető, de ez kitartást igényel.

Önállóság

A munkafeladatok jelentős részét ugyan csoportban és irányítással kell megoldani, de a csoport és az irányítás sem mindig állandó. A munkafeladatok más részét viszont csak önállóan lehet megoldani, közreműködés és folyamatos segítség nélkül. Az önálló munkavégzés feltételezi az erre való személyes alkalmasságot, bátorságot és felelősséget, azaz az esetleges következmények vállalását.

Pontosság

A pontosság az elvárásokhoz követelményekhez való alkalmazkodás. A részletekben is megnyilvánuló helyesség, azonosság elérése. A hibátlanság és kidolgozott gondosság, amely megnyilvánul egy eredményben. A pontosság az együttműködés alapfeltétele is. A pontosság tehát nem csak mérhető mennyiségre vonatkoztatható, hanem minden tevékenységre is, amivel kapcsolatban elvárások fogalmazódnak meg.